Trikkedrama fra Egeland

Tittel: Falken
Forfatter: Tom Egeland
Forlag: Capitana Forlag
Sjanger: Spenningsroman
Utgivelsesår: 2019
ISBN: 978-82-93671-15-2

Dette er en ny Kristin Bye-roman fra Tom Egelands hånd, TV-reporteren han også har skrevet flere bøker om tidligere, for eksempel «Ulvenatten» fra 2005, som også ble film og TV-serie.
Når Kristin Bye nå vender tilbake, i «Falken», er det egentlig i en mer perifer rolle enn vi har vært vant til. Det er mer den nyansatte web-journalisten Linda Mikaelsen som her har den aktive rollen Bye hadde i tidligere bøker. Romanens hovedhandling er lagt til Ljabrutrikken, linje 11, der seks tungt bevæpnede menn med sort skjegg kommer om bord på Briskeby for så å kapre trikken straks etter.

«Stop!» sa mannen med pistolen. «Yes, yes!» Ivar trakk kjørehendelen til seg samtidig som han trampet på fotpedalen. Hjulene skingret mot skinnegangen. Med et nøkk som fikk flere av passasjerene til å miste balansen, bråstoppet trikken midt mellom Nationaltheateret og Theatercafeen.

En jentunge på vei til fiolinøvelse blir bortført i en SUV utenfor trikken, mens mannen som er med henne blir slått ned og hardt skadd. Så plukker ranerne ut ti tilfeldige passasjerer som gisler. De andre jages ut sammen med trikkeføreren, og hans plass overtas av en kaprer. Trikken fortsetter så gjennom sommervarme Oslogater uten å stoppe og etterlater skuffede mennesker på stoppestedene, intetanende om dramaet som utspiller seg ombord.

Så følger du som leser den videre utviklingen, nærmest minutt for minutt, markert ved kapitteloverskrifter som viser hvordan tida går, 16.06, 17.09, 19.29 etc., og kapitlene er korte. Leseren blir presentert for gisler, politifolk, pressefolk og politikere som veksler på å ha synsvinkelen gjennom fortellingen, samt en mystisk person, som snakker i korte, følsomme sekvenser i kursiv innskutt hyppig i hovedteksten.

Ville jeg ha kastet meg foran deg hvis jeg hadde kunnet? Selvsagt ville jeg det. Jeg ville ha dødd hundre ganger for deg om den gud som så mange tror på hadde gitt meg sjansen. Men jeg fikk aldri den sjansen. Meterne som skilte oss, var en avgrunn.

Nyheten om kapringen sprer seg snart er over hele verden mens trikken kjører rundt og rundt i byen, uten at man vet hva det er terroristene vil. For terrorister må de jo være, ellers ville de vel ikke hengt opp et IS-flagg i trikkens bakvindu? Men hvorfor kommer de ikke med noen krav?

Det gjør de etter hvert, men nå skal jeg ikke røpe mer – les heller «Falken» selv! Tom Egeland skriver som vanlig godt og holder spenningen ved like hele veien – en skikkelig pageturner dette!

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: